4886540023103488
Baby Shark Pinkfong 沖涼泡泡機 寶貝們一邊沖涼一邊玩泡泡 玩到唔捨得沖完涼 唔洗再催班大爺大小姐去沖涼 有三個膠吸嘴方便吸實瓷磚或鏡面 適合3歲或以上 尺寸:165mm x 195mm 電池:2A x 2 Product #: alittlebitmallhk-Baby Shark Pinkfong 沖涼泡泡機 2023-05-21 Regular price: $HKD$148.0 Available from: 多一店 A Little Bit MallIn stock